Ne angajăm să asigurăm confidențialitatea și siguranța utilizatorilor noștri. Dacă bănuiești că ai descoperit o vulnerabilitate de securitate pe website-ul nostru sau în aplicațiile noastre mobile, apreciem ajutorul pe care ni-l oferi dezvăluindu-ne problema. Te rugăm să faci acest lucru în mod responsabil, oferindu-ne oportunitatea de a investiga și a remedia vulnerabilitatea în timp util, înainte de a o dezvălui public. Prioritizăm rapoartele de vulnerabilitate a securității. Vom valida și remedia vulnerabilitățile în conformitate cu angajamentul nostru de securitate și confidențialitate.

Te rugăm să ne furnizezi următoarele informații pentru a ne ajuta să abordăm și să rezolvăm problemele depistate de tine:

  • » Descrie vulnerabilitatea (ex. XSS pe pagina de rezultate a hotelurilor) pe care ai descoperit-o și, dacă este posibil, oferă-ne instrucțiunile care să ne ajute să o reproducem.
  • » Oferă-ne informații despre mediul tău informatic (browserul folosit și veriunea, sistemul de operare, platforma aplicației mobile, versiunea aplicației, modelul dispozitivului).
  • » Dacă este posibil, atașează o captură de ecran.
  • » Trimite toate informațiile pe adresa vulnerability-report@kayak.com.

Excepții de la această politică

Întrebările generale legate de KAYAK sunt gestionate de echipa noastră de relații cu clienții - pentru întrebări comentarii sau feedback, fă clic aici.